льготы по имущественным налогам утвержден

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Астрономия. Автор:Заполняем статус по страховым взносам

 

Межрайонная ИФНС России №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщает:

   При уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование в платежных документах в поле 101 следует указывать статус лица:

— юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам, — «01»,

— индивидуальным предпринимателям, производящим выплаты физическим лицам, — «09»,

— индивидуальным предпринимателям, не производящим выплаты физическим лицам, — «09»,

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и уплачивающим страховые взносы за наемных работников«13».

 

Граждане могут узнать о наличии задолженности

и оплатить ее в Личном кабинете

 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает:

Узнать сумму задолженности по имущественным налогам можно не выходя из дома через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он позволяет формировать платежные документы на уплату налоговых платежей и осуществлять оплату в режиме онлайн.

 

Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам?

 

   Межрайонная ИФНС России N 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует:

Гражданам, имеющим право на налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам и ранее не заявившим их, необходимо представить заявление и копии документов, подтверждающие право на применение льгот в налоговый орган по своему выбору.

Направить заявление и копии документов можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с действующими ставками и перечнем льгот по имущественным налогам можно на Интернет – сайте ФНС России (www.nalog.ru), воспользовавшись электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

   Инспекция рекомендует предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.

 

 

Люсіна-40,41,42

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Артефакты. Автор:40. Охарактеризуйте можливості застосування методу синектики на уроках математики у початковій школі

Синектика — метод колективної творчої діяльності, заснований на цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного і метафоричного мислення учасників. Спочатку вона створювалася як методика стимулювання пошуку інноваційних рішень в промисловості і менеджменті. Є розвитком та удосконаленням методу мозкового штурму.

Застосовуючи метод синектики, будую урок як цілісний творчий процес у формі, наближеної до ділової гри. Це може бути урок-подорож, урок-змагання тощо. На таких уроках учням пропонується розв’язати різноманітні навчально-творчі завдання, пов’язані єдиною сюжетною лінією. У ході такого уроку забезпечується єдність змістового, операціонального і мотиваційного компонентів – необхідних елементів структури творчого мислення. Все це допомагає дитині долати труднощі під час розв’язування певного творчого завдання, яке лежить в основі гри. Успіх на шляху подолання труднощів зміцнює мотив досягнення, що надихає на подальшу творчу роботу.

Зазвичай основу уроку, на якому вчитель застосовує метод синектики, становить ділова гра з вибором стратегії поведінки, плануванням дій на три-чотири кроки вперед (учні на початку уроку планують результат, якого вони мають досягти, подолавши певні випробування).

Синектика у перекладі з грецької означає «об’єднання різнорідних елементів». Знайомство із символами необхідно розпочинати з перших днів навчального року. Накопичувати в дітей певний обсяг знань, умінь і навичок, що допоможуть їм орієнтуватися в процесі діяльності, потрібно поступово, використовуючи символи, як сприятимуть досягненню позитивних

результатів.

 

41. Прочитайте задачу

 

Сашко зі своїми батьками вирушили в подорож по Дніпру — з Києва до Канева на пароплаві. Виїхали вони з Києва о 10 год, прибули до Канева о 16 годині. Пароплав відійшов від пристані зі швидкістю 45 км/год. Кожну наступну годину він збільшував свою швидкість на 4 км.

Яка відстань від Києва до Канева?

Завдання: Вкажіть, до якого типу відноситься подана задача, складіть план її розв’язання

Задача на рух.

Розв’язок

1)16-10=6(год) – проплив пароплав.

2)45+49+53+57+61+65=330(км)

 

 

42. Зазначте види робіт на уроці математики в початковій школі, під час яких доцільно використовувати метод інциденту

Метод інциденту (залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах. Учні вчаться долати інертність, переборювати стресові ситуації, що так важливо в житті).

Інцидент — випадок, зіткнення. Метод інциденту полягає в тому, що учень повинен сам відшукати потрібну інформацію для прийняття рішення про дану проблему. При цьому учень учиться працювати з інформацією (повідомляти її, систематизувати, аналізувати),

формувати власну позицію (або стати на чиюсь сторону, або залишатись стороннім спостерігачем, констатуючи полярність думок) і на підставі цього робити висновки. Пропонується завдання, в якому не містяться всі дані, які необхідні для вирішення даної проблеми.

Наприклад, під час усного рахування можна запропонувати змагання між командами (рядами), спрямоване на обчислення значення «ланцюжкових» виразів, у яких значення одного є початком іншого.

 

Масло от 18.04.2016

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Демография . Автор:Наименование

Тип

Объем, л

Цена , грн

Гидравлическое масло

Hydrol  L-HM/HLP 46

205

8875,00

20

1250,00

Моторное масло

Platinum Ultor CH-4 15w40

205

12075,00

20

1625,00

Трансмиссионное масло

Hipol GL-5

205

11745,00

80w90

20

1450,00

Гидравлически-трансмиссионное масло (механика)

PTF30

205

 

20

1800,00

Трансмиссионное масло (автомат)

ATF II D

1

96,00

20

1800,00

Гидравлически-трансмиссионное масло (механика)

Agro Utto 10W-30

205

12475,00

20

1850,00

Моторное масло

10W-40 CH-4/CG-4/CF-4/SL

205

14625,00

20

2500,00

Смазка

LT43 GREASEN ŁT-4 S-3

17

1248,00

0,4

87,50

Смазка

EP2

17

1475,00

4,5

500,00

0,4

90,00

Смазка

EP23

17

2850,00

9

1300,00

0,4

120,00

Трансмиссионное масло

HIPOL GL-5 85W-140

20

1825,00

205

12875,00

Моторное масло

PLATINUM ULTOR PLUS CI-4 15W-40

20

1675,00

205

11250,00

 

Математика, физика

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Виртуальная реальность. Автор:Класс

Предмет

Задание

5

математика

Домашняя карточка должна быть выполнена добросовестно и в полном объёме!!! – задание на 8 февраля ( на оценку); № 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 11158, 1160, 1171.

6

математика

№ 899, 900, 901,902, 903, 904, 905, 906, 907, 921.

9

 

алгебра

№ 605,606, 607.

геометрия

Выполнить добросовестно задание, заданное во вторник. Быть готовыми к проверочной по аналогичным заданиям. Знать теоретическую часть конспекта в тетради.

11

 

алгебра

Задания тренировочных вариантов будут отправлены Яклиной Галине.

геометрия

Продолжить работу с тренировочными заданиями по теме «Пирамида», решая № 18-36.

8 класс

физика

Добросовестно выполнить задание, заданное во вторник. Упражнение и задание на карточке!

9 класс

физика

Добросовестно выполнить задание, заданное во вторник. Правила выучить наизусть! Проработать упражнение.

11 класс

физика

Изучить П. 83, 84 «Спектральный анализ», «Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения».

 

Математика.

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Банковское дело. Автор:Экзаменационные билеты по математике

по программе основного общего образования

6 класс

 

Билет № 1

1. Сформулировать какую дробь называют десятичной. Правило записи и чтения десятичной дроби. Приведите примеры.

2. Продемонстрируйте на примерах способы построения перпендикулярных прямых с помощью циркуля и линейки.

Билет 2

1. Сформулировать правило обращения обыкновенной дроби в десятичную и обратное преобразование. Приведите примеры.

2. Продемонстрируйте на примерах способы построения параллельных прямых с помощью циркуля и линейки.

Билет № 3

1. Сформулировать правило сравнения десятичных дробей. Приведите примеры.

2. Масштаб. План. Приведите примеры.

Билет № 4

1. Сформулируйте правило сложения и вычитания десятичных дробей. Приведите примеры.

2. Взаимное расположение прямых на плоскости. Сформулируйте понятие перпендикулярных прямых и отрезков, расстояние от точки до прямой.

Билет № 5

1. Сформулируйте правила умножения десятичных дробей. Приведите примеры.

2. Взаимное расположение прямых на плоскости. Сформулируйте понятие параллельных прямых и отрезков. Свойства параллельных прямых.

Билет № 6

1. Сформулируйте правила деления десятичной дроби на натуральное число и десятичную дробь. Приведите примеры.

2. Сформулируйте определение окружности и его элементов. Длина окружности. Приведите примеры.

Билет № 7

1. Сформулировать правила выполнения совместных действий над десятичными дробями. Сформулируйте понятие среднего арифметического. Приведите примеры.

2. Сформулируйте понятие треугольника. Элементы треугольника. Виды треугольников. Периметр треугольника. Приведите примеры.

Билет № 8

1. Привести примеры конечной и бесконечной десятичных дробей. Сформулировать какую обыкновенную дробь можно представить в виде конечной десятичной дроби. Сформулировать правило чтения и записи бесконечной десятичной периодической дроби. Привести примеры.

2. Симметрия и ее виды. Приведите примеры.

Билет № 9

1. Сформулируйте определение процента. Нахождение процентов от числа (правило). Приведите примеры.

2. Сформулируйте определение многогранника. Призма и ее элементы. Приведите примеры.

Билет № 10

1. Сформулируйте определение процента. Нахождение числа по его процентам (правило). Приведите примеры.

2. Сформулируйте определение круга и его элементов. Вычисление площади круга. Приведите примеры.

Билет №11

1. Сформулируйте определение процента. Отношение двух чисел. Процентное отношение (правило). Приведите примеры.

2. Сформулируйте понятие круглого тела. Конус и его элементы. Приведите примеры.

Билет № 12

1. Сформулируйте определение пропорции. Основное свойство пропорции. Приведите примеры.

2. Сформулируйте определение многогранника. Пирамида и ее элементы. Приведите примеры.

Билет № 13

1. Сформулируйте правила нахождение неизвестного члена пропорции. Приведите примеры.

2. Сформулируйте понятие круглого тела. Сфера и шар. Приведите примеры.

Билет № 14

1. Прямая и обратная пропорциональная зависимость величин. Определение, примеры.

2. Сформулируйте понятие прямоугольного треугольника. Элементы прямоугольного треугольника. Свойство прямоугольного треугольника. Площадь прямоугольного треугольника.

Билет № 15

1. Сформулируйте правило пропорционального деления чисел. Приведите примеры.

2. Сформулируйте понятие равнобедренного треугольника и его элементов. Свойство и признак равнобедренного треугольника.

Билет №16

1. Сформулируйте понятие алгебраического выражения. Коэффициент. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых Приведите примеры.

2. Симметрия и ее виды. Приведите примеры.

Билет № 17

1. Сформулируйте правила сложения и вычитания рациональных чисел. Приведите примеры.

2. Масштаб. План. Приведите примеры.

Билет №18

1. Сформулируйте правила умножения и деления рациональных чисел. Возведение в степень рациональных чисел. Приведите примеры.

2. Продемонстрируйте на примерах способы построения параллельных прямых с помощью циркуля и линейки.

Билет № 19

1. Сформулируйте понятие рационального числа. Положительные и отрицательные числа. Сравнение рациональных чисел. Приведите примеры.

2. Продемонстрируйте на примерах способы построения перпендикулярных прямых с помощью циркуля и линейки.

Билет № 20

1. Сформулируйте понятие координатной прямой и координатной плоскости. Нахождение длины отрезка на координатной прямой. Приведите примеры.

2. Сформулируйте понятие равнобедренного треугольника и его элементов. Свойство и признак равнобедренного треугольника.

Билет № 21

1. Сформулируйте понятие модуля числа. Сложение чисел на координатной прямой. Приведите примеры.

2. Взаимное расположение прямых на плоскости. Сформулируйте понятие перпендикулярных прямых и отрезков, расстояние от точки до прямой.

Билет № 22

1. Сформулируйте понятие уравнения с одним неизвестным. Корень уравнения. Правило решения уравнений с одним неизвестным. Приведите примеры.

2. Сформулируйте понятие треугольника. Элементы треугольника. Виды треугольников. Периметр треугольника. Приведите примеры.

Билет № 23

Счастливый! Выбираешь номер билета по желанию.

литература моё

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Ботаника. Автор:Статья из журнала.

 

Овсянникова, Н.А. Некоторые приемы работы с аудиотекстами [Текст]  / Н.А. Овсянникова // Иностранные языки в школе. — 2010. — №3. — C. 30-35.

 

Статья из сборника.

 

Вайсбурд, М.Л. Обучение аудированию [Текст] / Под ред. А. А. Миролюбова // Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность сб. статей. Обнинск, 2010.- С. 44-64.

 

Монография

 

 

Кушнир, А.М. Педагогика иностранного языка [Текст] / А.М. Кушнир. — Россия: М., 1997. — 150 с.

 

Литература по алгебре, геометрии

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Биографии. Автор:8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Борзенко Е.К. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. [Текст]: методические рекомендации для студентов педвуза/Е.К. Борзенко, Ю.А. Стрекова. – Бийск: БПГУ им. В. М. Шукшина, 2009. – 79 с.

2. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ П.С. Геворкян. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 208 с.

3. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 1. [Текст]: уч. пос. для вузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. –М.: ОНИКС, 2003 . – 304 с.

4. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2. [Текст]: уч. пос. для вузов/ П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. — М.: ОНИКС, 2003. – 416с.

5. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. [Текст]: учебное пособие для втузов/ Д.В. Клетеник. – М.: Наука, 2002. – 200с.

6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. 1часть. [Текст]: курс лекций / Д.Т. Письменный. – М.: Айрисс-пресс, 2004. – 288 с.!!!

7. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. В 2-х ч. Ч.2. [Текст]: курс лекций / Д.Т. Письменный. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с.

8. Сборник задач по алгебре и аналитической геометрии. [Текст]: учебное пособие для студентов. Под ред. А.С.Феденко /.А.А. Бурдун, Е.А. Мурашко, М.М. Толкачев, А.С.Феденко. – Мн: Университетское, 1989. – 286 с.

9. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике в 2 ч. Часть 1. [Текст]: учебное пособие Под ред. А.П. Рябушко / А.П. Рябушко,В.В. Бархатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть. Мн.: Выш. шк., 1991. – 270 с.

10. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике в 2 ч. Часть 2. [Текст]: учебное пособие Под ред. А.П. Рябушко А.П. Рябушко,В.В. Бархатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть. — Мн.: Выш. шк, 1991. – 352 с.

 

Литература ПО РУССКОМУ

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Вычислительная техника. Автор:Рекомендуемая литература

 

Основная:

1. Глазунова, О. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / О. И. Глазунова. – 2-е изд., стер. – Москва :КноРус, 2015. – 243с.

2. Данцев, Д.Д. Русский язык и культура речи: учебник / Д.Д. Данцев, Н.В. Нефедова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 320 с.

3. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: учебник / Н.В. Кузнецова. – М.: Форум, 2010. – 368 с.

4. Реденко, А. М. Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах [Текст]: учебное пособие/ А. М. Руденко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 334 с.

5. Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. – М.: Наука, 2011.

6. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров / [Черняк В. Д. и др.]; под общед. В. Д. Черняк ; Российский гос. педагогический ун-т им. А. И. Герцена. — 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт , 2014. – 505с.

 

Дополнительная:

1) Бабайцева В.В. Русский язык Тренинг по орфографии. Пособие для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. – М.: Издательство Дрофа. – 2013.

2) Большой словарь иностранных слов: более 25 000 слов / [сост. А. Ю. Москвин]. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 68 с.

3) Власенков, А. И., Рыбченкова, Л. М. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 6-е изд. – Москва: Просвещение , 2014. – 287с.

4) Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Текст]: около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – Москва : АСТ: Мир и образование, 2015 – 1357с.

5) Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка: около 10 000 слов, все трудные случаи, все типы ударений, способы запоминания / И. Л. Резниченко ; Российская акад. Наук. – Москва: АСТ-Пресс, 2010. – 943 с.

6) Розенталь, Д. Э. Большой справочник по русскому языку [Текст]: орфография, пунктуация, орфографический словарь, прописная или строчная?: [12+] / Д. Э. Розенталь. – Москва : Мир и Образование, 2015. – 1006с.

7) Розенталь, Д. Э. Универсальный справочник по русскому языку [Текст]: орфография, пунктуация, практическая стилистика / Д. Э. Розенталь. – Москва: Мир и Образование, 2015. – 702с.

8) Русский язык и культура речи: практикум / под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2002. – 312 с.

9) Соловьев, В. Н. Словарь правильной русской речи [Текст]: орфографический, орфоэпический, грамматический словарь с комментариями : около 85 000 слов, более 400 комментариев, объясняющих написание, произношение, употребление слов: все орфографические и орфоэпические правила русского языка / Н. В. Соловьев. – Москва :Астрель: АСТ , 2014. – 924с.

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1) [email protected];

2) http://www.slovari.gramota.ru;

3) http://www.slovari.ru.

4) www.yamal.org//ook

5) www.stihi-rus.rus/pravila.htm

6) www.philol.msu,ru/rus/galya-1/

 

 

 

Литература

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Астрология. Автор:Основная литература

 

п/п

Наименование

Автор(ы)

Год и место издания

Используется при изучении разделов (с указанием страниц)

1.

Высшая математика для экономистов

Под ред. проф. Кремера Н.Ш.

2011, М.: «Банки и биржи», ЮНИТИ,

Раздел 1. стр.123 — 140

Раздел 2. стр.141-206

Раздел 3. стр. 251-318

Раздел 4. стр.397-435

Раздел 5. стр.325 – 354

Раздел 6. стр. 356 – 396

Раздел 7. стр. 63 – 93

Раздел 8. стр. 438 — 445

2.

Высшая математика в упражнениях и задачах, ч.1.

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я.

1999, М: Высшая школа,

Раздел 2. стр.136 — 188

Раздел 3. стр. 208-273

Раздел 4. стр.192-208

Раздел 7. стр. 44 – 53

3.

Математика для экономических специальностей.

Красс М.С.

2002, М.: ИНФРА

Раздел 1. стр.5380

Раздел 2. стр.123 — 179

Раздел 3. стр. 180 — 203

 

4.

www.stuhelp.ru

5.

http://opendip.ru/

 

Дополнительная литература

 

п/п

Наименование

Автор(ы)

Год и место издания

 

Используется при изучении разделов

1.

Математика в экономике, ч. 1

Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В.

2001, М.: Финансы и статистика

 

2.

Математика в экономике, ч. 2

Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В, Шандра И.Г.

2000, М.: Финансы и статистика

 

3.

http://author24.ru/

4.

http://www.a-center.ru/

5.

http://www.matburo.ru/

 

Логины Математика 21.11.2016

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Биология. Автор:ООП (НП): 09.02.05 — Прикладная информатика (по отраслям)

Дисциплина: Математика

Группа: ПИ-21

N

Идентификатор студента

Логин

Пароль

1

Алексеева Мария Григорьевна

02ps2113881

sc3jnb9xzm

2

Атаева Лейла Довлетовна

02ps2113882

rhxkr4bbpc

3

Бакиева Алсу Айдаровна

02ps2113883

dpk2i8dtxa

4

Вагапова Динара Ратмировна

02ps2113884

h6p22smmah

5

Галиуллина Нэркэс Хадиятовна

02ps2113885

4vtrvkbiy7

6

Данилова Ольга Владимировна

02ps2113886

9cuddrtmkj

7

Дмитриев Алексей Бариевич

02ps2113887

c8tjfdbyyu

8

Иванов Андрей Владимирович

02ps2113888

fcetmevxny

9

Иванова Анастасия Андреевна

02ps2113889

ubvk6f4tsz

10

Ишбулдина Аделя Маратовна

02ps2113890

b9v3bur9m9

11

Катьянова Виктория Андреевна

02ps2113891

2fr4b7uxih

12

Кучин Роман Вадимович

02ps2113892

s3yax9yzhb

13

Райманова Эльвина Ильдаровна

02ps2113893

d84ykstuka

14

Романова Галина Валерьевна

02ps2113894

ys3hen2yx8

15

Сазонов Виталий Дмитриевич

02ps2113895

vmeysjnpbr

16

Сайфуллина Филюза Марсельевна

02ps2113896

in43txhcmr

17

Сайфутдинова Алия Фирдусовна

02ps2113897

6ffauhaedf

18

Самков Михаил Игоревич

02ps2113898

bjjse8tj36

19

Саттарова Диля Саматовна

02ps2113899

2ppx8yauvb

20

Стодольников Дмитрий Сергеевич

02ps2113900

m229d46svm

21

Султанова Алия Римовна

02ps2113901

87srubsdvi

22

Тайгунова Назгуль Раилевна

02ps2113902

3k8ihy6737

23

Тритиченко Семен Витальевич

02ps2113903

jb4ihhfznd

24

Уразаева Камилла Ришатовна

02ps2113904

rezz64v8fn

25

Файзуллин Иштуган Ильдусович

02ps2113905

kvjmk8r9cc

26

Федорова Виктория Леонидовна

02ps2113906

2y8hrrrj2a

27

Харченко Елена Сергеевна

02ps2113907

iiah2s9frd

Линейная алгебра. Вопросы.

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Биотехнологии. Автор:ВОПРОСЫ

 

1

Роль математики в развитии экономических наук. Математическая символика. Множества. Числовые промежутки. Окрестность точки.

2

Матрицы, виды матриц, действия над матрицами.

3

Определители 2-го и 3-го порядков: основные понятия, свойства, вычисление.

4

Определитель высшего порядка, способы его вычисления.

5

Минор. Алгебраическое дополнение. Теорема Лапласа.

6

Приведение матрицы к ступенчатому виду.

7

Обратная матрица. Способы вычисления обратной матрицы.

8

Вычисление определителей высших порядков. Теорема Лапласа. Приведение к ступенчатому виду.

9

Характеристики матриц: собственные числа, ранг, продуктивность

10

Определение квадратичной формы.

11

Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы.

12

Классификация систем линейных уравнений. Решение системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Метод Гаусса, метод Крамера, с помощью обратной матрицы.

13

Система n линейных уравнений с m переменными. Теорема Кронекера-Капелли. Базисное решение, частное решение.

14

Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. Системы линейных уравнений в экономических задачах

15

Векторы: основные понятия, действия над векторами в геометрической и координатной форме.

16

Скалярное и векторное произведения векторов и их приложения.

17

Приложения линейной алгебры в производственно-экономических задачах: модель Леонтьева.

18

Приложения линейной алгебры в производственно-экономических задачах межотраслевого баланса.

19

Приложения линейной алгебры в производственно-экономических задачах международной торговли.

20

Элементы аналитической геометрии на плоскости. Уравнения прямой в зависимости от параметров. Длина отрезка и деление отрезка в заданном соотношении.

21

Условия параллельности и перпендикулярности прямых и угол между ними. Расстояние от точки до прямой.

22

Элементы аналитической геометрии в n-мерном пространстве. Решение систем m линейных неравенств с двумя переменными.

23

Элементы аналитической геометрии в n-мерном пространстве. Минимум и максимум линейной формы.

24

Кривые 2-го порядка. Эллипс. Парабола.

25

Гипербола, как дробно-рациональная функция.

26

Уравнения плоскости и прямой в пространстве.

27

Понятие о поверхностях второго порядка.

28

Определение многочлена. Свойства многочлена.

29

Дробно-рациональная функция. Виды простейших рациональных дробей. Разложение дроби на простейшие.

30

Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами.

31

Геометрическое изображение комплексного числа.

32

Тригонометрическая форма комплексного числа.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

Основная учебная литература

1. Математика в экономике: учебник: в 3 ч. Ч. 2 / А.С.Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандра. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации).

2. Сборник задач по курсу «Математика в экономике»: в 3 ч. Ч. 2. Математический анализ: учеб. пособие / Е.Н. Орел, А.А. Рылов, В.А. Ба­байцев и др.; под ред. В.А. Бабайцева, В.Б. Гисина. М.: Финансы и стати­стика; ИНФРА-М, 2010.

3. Высшая математика для экономистов. Под редакцией Кремера Н.Ш. – М.: Банки и биржи, 2009, 439 с.

4. Линейная алгебра в вопросах и задачах: Учебное пособие / Под ред.

В.Ф. Бутузова. 3-е изд., испр.-Спб.: Издательство «Лань»,2008.-356с.: ил.- (Учебники для вузов. Специальная литература)

 

Дополнительная литература:

1. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. 1 и 2. – М.: Высшая школа, 2007, 685 с.

2. Красс М.С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: Учебник / Красс М.С, Чупрынов Б.П. 5 изд., испр. и доп. М.: ДЕЛО, 2006.

3. Красс М.С. Математика для экономических специальностей: учеб­ник.

4 изд., испр. М.: Дело, 2003.

 

Линейная алгебра.

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Биотопливо. Автор:11. Линейный оператор А переводит векторы

f1=(1,1,-1), f2=(0,1,1), f3=(0,0,1) в векторы

g1=(-1,-1,0), g2=(0,3,3), g3=(1,2,1) соответственно.

Найдите матрицу ЛО A в том базисе, где заданы все координаты, и представьте в параметрической форме линейное многообразие A(H), где Н:

Укажите размерность линейного многообразия А(Н).

 

12. Найдите все значения параметра Р, при которых существует базис Е3 из собственных векторов ЛО с матрицей

А=

Для каждого такого Р найдите этот базис Е3.

 

13. Задано уравнение плоскости L в пространстве Е3:

2x1-3x2+x3=0.

Покажите, что оператор симметрии относительно этой плоскости является линейным оператором. Выпишите матрицу ЛО симметрии относительно плоскости L в том декартовом базисе, где задано уравнение плоскости.

 

14. Найдите расстояние между линейными многообразиями Н1 и Н2. Задайте в параметрической форме общий перпендикуляр к ним:

Н1=L

H2=L

 

15. Приведите квадратичную форму Q(x) к каноническому виду ортогональным преобразованием и выпишите выражение новых координат через старые:

Q(x)=x12+x22-x32-2x1x2+2x1x3+2x2x3.

 

16. Линейный оператор А в Е2 имеет характеристический многочлен λ2  λ 2. Найдите характеристический многочлен линейного оператора φ=A2+A-2-2E и размерность Ker φ.

Ответ обоснуйте.

 

17. В пространстве многочленов от одной переменной степени не выше второй действует ЛО: φ(p(x))=

Найдите собственные значения и собственные векторы этого ЛО.

 

 

ЛИСТ УЧЕТА УЧЕБ

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Высокие технологии. Автор:ЛИСТ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ

 

обучающегося_____________________________________ группы ТЭК-2-11

во время прохождения учебной практики

на предприятии_________________________________________________________

 

 

Дата

Количество часов

Оценка

08.06.2013

6

 

10.06.2013

6

 

11.06.2013

6

 

12.06.2013

6

 

13.06.2013

6

 

14.06.2013

6

 

 


 

 

 

 

МП _________________________________ ________________ ____________________

Должность руководителя от предприятия Подпись Расшифровка подписи

 

Листовка Новый набор Весна 2016

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Антропология. Автор:СТУДИЯ ТАНЦЕВ «ВЫРАЖЕНИЕ»

__________________________________

проводит НОВЫЙ НАБОР в танцевальные группы в ЦЕНТРЕ города (ТЦ «Галерея»)

__________________________________


ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 6 ЛЕТ:

~ BABY DANCE (в программу входят основы хореографии, ритмика, партерная гимнастика, развитие координации, ОФП, постановка концертных номеров, выступления на концертах)

ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 11 ЛЕТ И 12 16 ЛЕТ:

~ КАЛМЫЦКИЙ ТАНЕЦ ~ СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЕ 

~ HIPHOP ~ BREAK DANCE ~ KPOP ~

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

~ SUPER SCULPT (СИЛОВАЯ АЭРОБИКА) ~ LATINA

~ КАЛМЫЦКИЙ ТАНЕЦ ~ ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ ~

~ СТРЕТЧИНГ ~ CONTEMPORARY DANCE ~

~ ФИТНЕС+ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ~

__________________________________

Запись осуществляется ежедневно по тел:

+7 (905)-400-62-63

МЫ НАХОДИМСЯ:

• Студия Центр: ТЦ «Галерея», 4 этаж, 417 каб.

• Студия Восток: 9 мкр, 3 д, ост. Остап или Почта

Лит-ра к учеб. практике

Опубликовано 09.03.2017 в рубрике Атеизм. Автор:Литература

1.  

Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация: учеб. пособие по спец. «Менеджмент орг.» и «Упр. персоналом» / Кибанов, А.Я., Дуракова, И.Б. ; Гос. ун-т упр. — Москва: Экзамен, 2003. — 334 с. — (15373-3)  (658; К 38)

2.  

Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика [Электронный ресурс]: электронный учебник — М.: КноРус, 2009. — CD. — (75863-2)  (658; В 38)

3.  

Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация [Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / Кибанов, А.Я., Дуракова, И.Б. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 300 с. — (77738-31)  (658; К 38)

4.  

Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации [Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Менеджмент орг.» и «Упр. персоналом» / Кибанов, А.Я., Дуракова, И.Б. ; Гос. ун-т упр. — М.: КноРус, 2010. — 359 с. — (78525-1)  (658; К 38)

5.  

Кафидов, В.В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие для вузов — СПб.: Питер, 2009. — 202 с. — (79765-4)  (У9(2); К 30)

6.  

Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник для вузов по направлениям подгот. «Управление персоналом», «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») — Москва: Дашков и К, 2014. — ЭБС Лань. — (108129-1)  (658; Д 27)